W drodze na Smerek

Smerek 1222 m n.p.m. 26.12.2013