Na Tokarni (778 m n.p.m. Beskid Niski) czyli…

…czyli Beskidzko – Tatrzańskie widoki w niedźwiedziej krainie .

Gdy słońce zachodzi w Beskidzie Niskim

Do najdalszych szczytów koło 130km

Dział nad Korczyną

Bieszczady ze Świerzowej Polskiej vol.2