Wschód słońca 16.08 na punkcie widokowym nad Korczyną.

15.08.2017r Bezmiechowa i Zagórz czyli motocyklowa wycieczka.

Polana Kalatówki, krokusy.

Rusinowa polana, Hala Gąsienicowa, Czarny Staw Gąsienicowy, Gęsia Szyja

Jeszcze zimowa Tarnica 19.02.2017r

Wieczorne Przymiarki 15.02.2017r

Tokarnia 778m n.p.m. wschód słońca 26.01.2017

Lodospady Rudawka Rymanowska 17.01.2017r